LPG Stasjon for bil og flasker

Ved vår stasjon kan du få fylt både propanflasker og Autogass for kjøretøy. Vi har utstyr for fylling av de aller fleste flasketyper og ventiler, og våre ansatte er alle kurset og godkjente operatører av fylleutstyr.Vi kjøper inn store partier propan og fyller direkte på din flaske uten unødvendige mellomledd, dette systemet kutter kostnader så mye at vi kan tilby propan til en langt lavere pris en de tradisjonelle gass-forhandlerne.

Flaskegass

Gassflasker har pr. i dag en levetid på 10 år for stål, kompositt og aluminium. I tilegg skal flasken være uten skader og oppfylle visse krav til merking. Dette må vi som godkjent fyllestasjon sjekke før vi kan fylle opp en flaske. Det er derfor fint om du tar flasken med deg inn i butikken før vi går til fyllestasjonen. Nedenfor ser du de mest aktuelle flasketypene.


Autogass

Gassanlegget er også utstyrt med en dispenser for fylling av Autogass på kjøretøy. Denne har kortterminal og kan brukes hele døgnet. Det er ikke mulig å fylle transportable flasker fra dispenseren. Enkelte caravan-systemer med fastmontert flaske kan derimot fylles her. Dispenseren vår har en italiensk fyllepistol. Denne er mest vanlig på bilder som er ombygd de siste årene. Det finnes også mange biler med en hollandsk tilkobling, og til biler med et slikt system trengs en enkel overgang. Om du ønsker å benytte vår døgnåpne stasjon kan du komme innom oss i åpningstiden og få en meget gunstig pris på overgangen du trenger.